Hotline Corona correct gebruiken

Hotline Corona correct gebruiken - dame met telefoon

Gezondheidscrisis is voorbij

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft op 5 mei 2023 een einde verklaard aan COVID-19 als een noodsituatie voor de volksgezondheid van internationaal belang.

Er zijn momenteel geen beperkingen voor reizen naar de Canarische Eilanden.

Het ministerie van Volksgezondheid publiceerde zijn laatste rapport met de indicatoren van de evolutie van de pandemie op 30 juni, nadat op 4 juli het Koninklijk Besluit was goedgekeurd dat de gezondheidscrisis voorbij verklaarde. De gegevens zijn nu opgenomen in het ISCIII-document, dat de situatie van influenza en andere respiratoire virussen volgt.

Hoe de Corona hotline correct gebruiken?

Nummer van de Corona hotline: 900 112 061

El Servicio de Urgencias Canario (SUC), die afhankelijk is van het ministerie van Volksgezondheid van de Canarische Eilanden, herinnert de bevolking eraan dat er een telefoonnummer is voor informatie in verband met het coronavirus, nl. het GRATIS nummer 900 112 061.

Wie moet contact nemen met 900 112 061?

 • iedereen die symptomen van de ziekte vertoont (koorts of koortsachtige ziekte, hoest, gevoel van kortademigheid, diarree en/of verlies van smaak of geur) of zelfs als je asymptomatisch bent, maar denkt dat je besmet bent
 • iedereen die weet heeft dat hij de afgelopen 48 uur, meer dan 15 minuten op minder dan 2 meter en zonder masker, met een positief Covid-19 geval contact heeft gehad

Het noodtelefoonnummer 1-1-2 dient uitsluitend te worden gebruikt voor gevallen waarin de persoon zich in een echte noodsituatie bevindt.

Nuttige informatie

Via dit gratis nummer 900 112 061 zal een team van het gezondheidspersoneel aan de burger alle advies of informatie geven die hij of zij nodig heeft om te weten hoe hij of zij adequaat kan omgaan met Covid-19.

Zij zullen ook vaststellen of het nodig is om over te gaan tot isolatie of quarantaine en aangeven hoe dit moet gebeuren met de juiste hygiënische maatregelen om besmettingen te voorkomen.

In het geval van een mogelijke besmetting en wanneer de symptomen dit vereisen, zal het gezondheidspersoneel van SUC aanbevelingen doen over hoe verder te gaan en, indien nodig, een ambulance mobiliseren om de getroffen persoon bij te staan of over te brengen naar een gezondheidscentrum.

Wanneer 1-1-2 bellen?

Zoals in elke noodsituatie mag het 1-1-2 nummer enkel worden gebruikt in die gevallen waarin de getroffen persoon ernstige symptomen van de ziekte vertoont en onmiddellijke verzorging nodig heeft. Telefonisch kan een coördinator van de SUC instructies geven, wat te doen terwijl je wacht op het medische team.

Preventieve maatregelen om besmetting te voorkomen

Om de verspreiding van het virus te voorkomen, herinnert de SUC ons nogmaals aan de preventieve maatregelen die we allemaal kunnen nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan:

 • Volg de regels van de basishygiëne en was uw handen regelmatig met water en zeep. Als dit niet mogelijk is, kan een ontsmettingsmiddel of hydroalcoholische gel worden gebruikt, waarbij u altijd vermijdt uw gezicht, ogen, neus of mond aan te raken.
 • In geval van hoesten of niezen moet dit gebeuren in een papieren zakdoek of anders in de elleboog, waarbij neus en mond worden bedekt. Het gebruikte papieren zakdoekje wordt onmiddellijk weggegooid en vervolgens worden de handen gewassen en ook het deel van de arm waarop we hebben geniest.
 • Behoud overal een afstand van minstens anderhalve meter.
 • Gebruik altijd een mondmasker op de openbare weg, in open ruimtes en in elke gesloten ruimte voor openbaar gebruik, ongeacht of de interpersoonlijke veiligheidsafstand van ten minste 1,5 meter kan worden gerespecteerd. Het is ook aan te raden om een mondmasker te gebruiken in privé-ruimtes, zowel open als gesloten, wanneer er bijeenkomsten van mensen uit verschillende sociale groepen plaatsvinden. In alle gevallen moet het masker de neus en de mond volledig bedekken.
 • Regelmatig de oppervlakken reinigen waarmee we veelvuldig in contact komen.

Maatregelen voor thuisisolatie

Thuisisolatie van patiënten met symptomen die compatibel zijn met COVID-19, evenals van degenen die nauw contact hebben gehad met een positief geval van deze ziekte, is van vitaal belang voor het indammen van de verspreiding van het virus en mag in geen geval over het hoofd worden gezien.

Het is noodzakelijk om in een ruimte alleen voor jou bestemd te verblijven. Deze ruimte moet kunnen geventileerd worden en de deur moet steeds dicht blijven. Indien mogelijk moet de geïsoleerde persoon een badkamer hebben voor exclusief gebruik, maar als hij of zij deze deelt, moet deze worden gedesinfecteerd voordat andere mensen deze gebruiken.

Indien bovenstaande niet mogelijk is, moet de patiënt altijd een veiligheidsafstand van twee meter respecteren tegenover de samenwonenden, altijd een masker dragen, extreme hygiëne uitoefenen en geen persoonlijke gebruiksvoorwerpen (handdoeken, glazen, borden, bestek, …) delen.

In het geval van isolatie, die gedurende ten minste 10 dagen vanaf het begin van de symptomen zal worden gehandhaafd, moet de patiënt een telefoon bij de hand hebben om de evolutie van de symptomen en de behoeften die zich voordoen te melden en in staat te zijn om contact met de buitenwereld te onderhouden. De eerstelijnsgezondheidszorg volgt de patiënt op om zijn evolutie te controleren, de relevante tests worden uitgevoerd en het verloop van de ziekte wordt opgevolgd totdat hij/zij wordt ontslagen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 reacties

 1. Dag Robert,
  Er wordt geen onderscheid gemaakt:

  In het kader van de verzekeringsovereenkomst die de regionale autoriteiten met AXA España hebben gesloten voor een bedrag van 450.000 euro, zal elke toerist die tijdens zijn verblijf op de Canarische Eilanden positief test op Covid-19 in aanmerking komen voor gratis medische behandeling, reisbijstand, repatriëring en extra accommodatie als gevolg van de verplichte quarantainemaatregelen.

  De Canarische overheid doet er alles aan om het toerisme op gang te brengen (=hun inkomstenbron), maar wel op een veilige manier.
  Vind je het niet logisch dat er een negatieve test wordt gevraagd voor toeristen die uit een zone komen met veel meer Covid dan op de Canarische eilanden?
  Groeten,
  Guy H.

 2. Robert schreef:

  De gratis verzekering tegen corona voor toeristen blijkt alleen van toepassing voor mensen die in hotels verblijven. Als dit klopt is dit gewoon een stunt om toeristen te lokken, 80% van de hotels is gesloten. Anderzijds worden de toeristen afgeschrikt om te komen wegens het verplichten van een negatief covit-19 attest. Begrijpen wie begrijpen kan.

Ook interessant om weten…