Van waar komt de elektriciteit op de Canarische eilanden?

Elektriciteit op de Canarische eilanden - centrale Granadilla de Abona

Waar, hoe en door wie wordt de elektriciteit opgewekt die wij op de eilanden verbruiken?

De opwekking en commercialisering van elektriciteit op de Canarische Eilanden wordt gedomineerd door één naam, biedt verschillende productiemogelijkheden en een enorme marge voor verbetering met hernieuwbare energiebronnen.

Het is algemeen bekend dat elektriciteit essentieel is geworden in ons moderne leven. Met één druk op de knop hebben we toegang tot allerlei gemakken, zoals gekoeld voedsel, warm water en aangename temperatuur in huis.

Echter, weinigen realiseren zich dat achter deze vanzelfsprekendheid een hele industrie schuilgaat die ons dagelijks leven mogelijk maakt.

Maar weten waar deze elektriciteit die ons leven overspoelt vandaan komt, wie het opwekt of van welke bron het afkomstig is, is een oefening in zelfkennis die merkwaardige feiten aan het licht brengt.

Het grote fossiele monopolie

Eerst moeten we weten wie de elektriciteit op de Canarische Eilanden opwekt. Het Regionale Ministerie van Ecologische Transitie (La Consejería de Transición Ecológica) vermeldt op zijn website 37 bedrijven die zich bezighouden met het opwekken van elektriciteit. Maar er is een cruciale onevenwichtigheid in de vorm van de elektriciteitsproductie.

Fossiele opwekking is goed voor meer dan 80% van de balans van het elektriciteitssysteem van de Canarische Eilanden en Unión Eléctrica de Canarias Generación (Unelco), oftewel Endesa, is de enige speler in dit monopolie.

Fossiele energie op de Canarische Eilanden bestaat uit dieselmotoren, gasturbines, stoomturbines en gecombineerd gebruik. Gegevens van Red Eléctrica berekenen dat deze laatste technologie in de eerste zes maanden van 2023 goed was voor 42,2% van de opwekking, gevolgd door dieselmotoren met 21,7%, stoomturbines met 14,4% en gasturbines met slechts 3%.

Dit vertaalt zich in hoge doses verbruikte brandstof. In 2021 – in afwachting van het energiejaarboek van de Canarische Eilanden voor 2022 – hadden thermische centrales 1.444.812 ton brandstof nodig om elektriciteit te produceren, voornamelijk diesel (793.014 ton), maar ook stookolie (630.391 ton) en dieselolie (21.407 ton).

Waar bevinden zich de elektriciteitscentrales?

Maar waar wordt de fossiele energie van Endesa opgewekt? Elk eiland heeft zijn eigen thermische centrale. Van west naar oost:

  • op El Hierro, de Llanos Blancos centrale.
  • op La Palma, de Los Guinchos centrale.
  • op La Gomera, de El Palmar centrale.
  • op Tenerife, de Granadilla en Las Caletillas centrales, plus de Arona en Guía de Isora productiegroepen.
  • In de provincie Las Palmas wekken de centrales Jinámar en San Bartolomé de Tirajana elektriciteit op.
  • op Fuerteventura de centrale Las Salinas.
  • op Lanzarote de installatie Punta Grande heet.

De extra kosten van fossiele brandstoffen

Deze verdeling van elektriciteitsopwekking in een eilandsysteem brengt kosten met zich mee die, hoewel Endesa ze op zich zou nemen, het de staat is die de extra kosten betaalt als gevolg van Wet 24/2013, van 26 december, betreffende de elektriciteitssector die is goedgekeurd door de regering van Mariano Rajoy.

De meest recente gegevens die beschikbaar zijn, hebben betrekking op de kosten van 2017. In 2022 keurde de Nationale Energiedirectie een resolutie goed die het door de staat te betalen bedrag voor extra kosten verhoogde tot 384 miljoen euro.

De kleine markt voor hernieuwbare energie

Deze extra kosten zouden lager kunnen zijn als er minder afhankelijkheid zou zijn van fossiele brandstoffen, d.w.z. als het percentage elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen een grotere impact zou hebben op de balans van het elektriciteitssysteem. We mogen niet vergeten dat de brandstof voor de belangrijkste hernieuwbare energiebronnen gratis is: zon en wind.

In de eerste zes maanden van 2023 vertegenwoordigden hernieuwbare energiebronnen slechts 18,8% van de productie-structuur op de Canarische Eilanden. Van dat percentage kwam 14,5% uit windenergie, 4% uit zonne-energie en de rest uit andere technologieën.

Op het gebied van hernieuwbare energie vervaagt het monopolie op de opwekking van elektriciteit en ontstaan er talrijke bedrijven, waar in de toekomst de energiegemeenschappen zich bij zullen aansluiten. De regering van de Canarische Eilanden heeft momenteel 36 duurzame energiebedrijven die elektriciteit opwekken op de Canarische Eilanden.

Waar zijn de hernieuwbare energiebronnen?

Noch in het jaarboek, noch op de website van de Canarische overheid wordt het marktaandeel van elk van deze bedrijven in de totale elektriciteitsopwekking geanalyseerd. Het is echter wel mogelijk om erachter te komen welke gemeenten het meeste opwekken.

Als windenergie de belangrijkste hernieuwbare energiebron op de Canarische Eilanden is, dan zijn de gemeenten Arico en Granadilla de Abona (Tenerife) het zenuwcentrum.

Daarnaast is er in de afgelopen jaren ook een exponentiële groei van installaties waargenomen in de gemeenten in het zuidoostelijke gedeelte van Gran Canaria, zoals San Bartolomé de Tirajana, Agüimes en Santa Lucía de Tirajana. Deze groei is ook te zien in de gegevens met betrekking tot fotovoltaïsche installaties.

Elektriciteit op de Canarische eilanden, wie levert?

Maar als het gaat om het energieverbruik, spelen energieleveranciers ook een essentiële rol. Deze bedrijven verkopen de energie die we van het netwerk gebruiken, oftewel degenen waarmee we ons elektriciteitscontract hebben. Op de eilanden zijn in totaal 115 elektriciteitsbedrijven actief.

Net als bij de productie van niet-hernieuwbare elektriciteit is Endesa het grootste energiebedrijf op de Canarische Eilanden. Volgens het energiejaarboek van 2021 bedroeg het marktaandeel van deze dochteronderneming van het Italiaanse Enel 45,55%.

Dit is echter niet het volledige verhaal, omdat de gereguleerde marktleverancier van Endesa, Energia XXI, nog eens 14,95% van de markt in handen heeft.

Dit betekent dat beide merken samen 60,50% van de markt bezitten. Iberdrola heeft een marktaandeel van 8,71%, terwijl twee andere bedrijven elk 5% van de markt bezitten. Bron

Ook interessant om weten…