Microchipsector Canarische eilanden

Microchipsector Canarische eilanden

Perte Chip zal 12 miljard euro investeren op de Canarische archipel

In het afgelopen jaar heeft het wereldwijde tekort aan microchips ertoe geleid dat strategische industrieën zoals de automobiel-, computer-, huishoudapparaten- en energiesector in een productiecrisis terecht zijn gekomen. Deze situatie heeft als katalysator gediend om te beseffen hoe strategisch de micro-elektronica-industrie is, maar nog meer om te ontdekken hoe cruciaal het is dat de productie ervan dicht bij huis plaatsvindt. Daarom zal Europa een investering van meer dan 12 miljard euro doen, waarmee de Canarische Eilanden zich als sleutelgebied willen positioneren.

Het strategisch project voor het herstel en de economische transformatie van micro-elektronica en halfgeleiders (Perte Chip) werd opgezet met de bedoeling “de ontwerp- en productiecapaciteit van de micro-elektronica- en halfgeleiderindustrie” in Europa te versterken. De EU wil “de nationale en Europese strategische autonomie in deze sector bevorderen” en zal tot 2027 een overheidsinvestering van 12,25 miljard euro doen.

De sleutel tot de productie

Momenteel vindt de productie van microchips (kleine structuren van halfgeleidermateriaal) plaats in Azië. Vooral Taiwan, China en Zuid-Korea nemen bijna de gehele productie voor hun rekening, maar dat was twee decennia geleden nog niet het geval. Europa, Japan en de Verenigde Staten liepen voorop in deze industrie, maar tegenwoordig bedraagt hun marktaandeel minder dan 40%.

Om die reden hebben zowel Europa als de Verenigde Staten gekozen voor een technologische onafhankelijkheid die in werkelijkheid niet nieuw is en ook niet is begonnen met de schaarstecrisis, zoals Braulio Quintana, coördinator van de Clúster Chip Canarias en hoofd O&O en kwaliteit bij het op de Canarische Eilanden gevestigde bedrijf voor het ontwerpen van geïntegreerde schakelingen Wimmic, uitlegt.

Deze week nog verbood de VS Chinese bedrijven om Amerikaanse halfgeleiders te kopen. Maar zoals Braulio Quintana zich herinnert, heeft de regering van Donald Trump de betrekkingen met China al beperkt en de aankoop van Huawei-apparaten verboden.

Waar worden halfgeleiders geproduceerd? Bron: Statista

Microchipsector thuis

“Elk continent let een beetje op zichzelf,” verklaart hij als samenvatting van de huidige bewegingen binnen de internationale handel in halfgeleiders. Europa, maar ook de VS en China zeggen dat we moeten ophouden technologisch afhankelijk te zijn van anderen omdat je nooit weet wat er kan gebeuren gezien het huidige scenario”, zegt hij.

Om deze afhankelijkheid te waarborgen heeft de EU voorgesteld dat de microchip-industrie in het oude continent tegen 2030 20% van de wereldproductie voor haar rekening moet kunnen nemen. Quintana denkt dat dit cijfer moeilijk haalbaar is, hoewel Europa zijn steentje bijdraagt. Wij hebben veel steun van de overheidssector nodig, omdat de particuliere sector misschien niet in staat is de nodige investeringen te doen, die in de miljoenen lopen om alleen al een fabriek te bouwen.

Een kans voor Europa

De uitdaging voor Europa is te concurreren in een sector waarin het achterblijft. “Als we één of twee jaar teruggaan, waren de bedrijven met productiecapaciteit die we hadden vrij klein en waren hun processen technologisch niet volgroeid”, analyseert de deskundige. Hij geeft het voorbeeld van de chemische verbinding galliumnitride. “We hebben gieterijen, bijvoorbeeld in Frankrijk, die zeer krachtig zijn met dit substraat, maar het zijn geen technologieën die massaal worden gebruikt, ze bevinden zich in een vroege of middenontwikkelingsfase,” legt hij uit. Dit betekent dat grote bedrijven hun productie liever verplaatsen naar waar de markt meer ontwikkeld is.

“Het probleem is dat wanneer we deze circuits gaan ontwerpen, we proberen naar de bedrijven te gaan die het beste product aanbieden,” zegt hij over de situatie in Europa. De bedrijven met de meest volwassen productieprocessen zijn Amerikaans, Taiwanees en Chinees, en daarom kiest een klant, wanneer hij overweegt een fabriek te zoeken, voor deze gebieden. “Het is ingewikkeld om dit naar Europa te brengen, maar er worden stappen ondernomen”, benadrukt hij.

Canarische Eilanden kandidaat voor PERTE Chip investering

De stappen waarnaar hij verwijst beginnen met de Perte, die is opgebouwd rond vier werklijnen: versterking van de wetenschappelijke capaciteit, ontwerpstrategie, bouw van fabrieken en revitalisering van de ICT-industrie. Met betrekking tot de specifieke strategieën die op de Canarische Eilanden kunnen worden ontwikkeld, legt de clustercoördinator uit dat de inzet van Perte zelf nog wordt bestudeerd om na te gaan hoe deze in de archipel kan worden gekanaliseerd.

“In het begin zou het ingewikkeld zijn om een fabriek hierheen te halen,” zegt hij. Hoewel de mogelijkheid om een “microfabriek met onderzoeksfocus” te ontwikkelen haalbaarder is, waarvoor niet de grote bedragen van een grote fabriek nodig zijn. “Het zou hierheen kunnen worden gebracht, met gebruikmaking van de gunstige voorwaarden die de Canarische Eilanden in veel opzichten hebben”, wijst hij op de economische en fiscale regeling van de Canarische Eilanden en de speciale zone van de Canarische Eilanden.

De bedrijven in de groep

Binnen de groep zijn er al 11 bedrijven met een Canarische naam, die ongeveer 700 werknemers in dienst hebben en een internationale omzet hebben van ongeveer 100 miljoen euro. Sommige zijn gewijd aan het ontwerp van halfgeleiders, zoals Wimmic, maar er zijn er ook die zich toeleggen op de ontwikkeling van machines voor chipinspectie, zoals Woopix, en andere die zich toeleggen op de maritieme of astrofysische sector. “We hebben bedrijven die zich toeleggen op andere soorten activiteiten binnen de waardeketen met een hoge toegevoegde waarde”, beschrijft hij.

Het idee is nu om toegang te krijgen tot de Perte subsidies om op de Canarische Eilanden een aantrekkelijk ecosysteem te creëren voor de ontwikkeling van deze industrie. Vorige week kwamen vertegenwoordigers van het regionale ministerie van Economie, het Canarische Agentschap voor Onderzoek, Innovatie en de Informatiemaatschappij, het Astrofysisch Instituut van de Canarische Eilanden en het Universitair Instituut voor Toegepaste Micro-elektronica bijeen met de speciale commissaris voor Perte, Jaime Martorell, om de voorstellen van de Canarische Eilanden voor toegang tot deze belangrijke investering, die de Canarische bedrijven zou stimuleren om in deze sector te groeien, toe te lichten.

Stop met preken in de woestijn

“We hebben de regering verteld waar we aan werken en wat onze belangen zijn. Van daaruit zullen de Spaanse regering en de commissaris van Perte beginnen te werken aan de lijnen die moeten worden gevolgd om toegang te krijgen tot deze fondsen”, aldus Quintana. De hoop is nu dat dit niet wordt uitgesteld en dat het gedurende de rest van het jaar bekend wordt, zodat 2023 het jaar wordt van de uitbreiding van deze industrie.

“Tot nu toe waren sommigen van ons in de wildernis aan het preken in deze sector en nu zien we de mogelijkheid om in Spanje iets te creëren en investeringen voor projecten aan te trekken”, vat Quintana samen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ook interessant om weten…