Bevolkingsgroei Canarische Eilanden

Bevolkingsgroei Canarische eilanden - overval strand

Ongekende bevolkingsgroei Canarische eilanden

De Canarische eilanden hebben een ongekende bevolkingsgroei doorgemaakt. In het jaar 1900 had deze archipel iets meer dan 300.000 inwoners en in de eerste twee decennia van deze eeuw is het aantal gestegen van 1,6 naar 2,2 miljoen inwoners, wat een groei van meer dan 30% betekent.

In de afgelopen 25 jaar is de bevolking met 180% gegroeid, met een toename van 102% in Lanzarote en Fuerteventura. Ter vergelijking, het Baskenland, met een vergelijkbare bevolkingsomvang, zag slechts een groei van 5%.

Druk bevolkingstoename op natuurlijke hulpbronnen

De Canarische Eilanden ervaren een snelle bevolkingsgroei die ernstige milieuproblemen met zich meebrengt. Deze groei verhoogt de druk op de natuurlijke hulpbronnen en leidt tot aanzienlijke verstedelijking. De ecologische voetafdruk en koolstofemissies nemen toe, wat de duurzaamheid van het eiland in gevaar brengt.

Het is cruciaal om een evenwicht te vinden tussen economische ontwikkeling en milieubescherming. Beleidsmaatregelen gericht op duurzame praktijken en milieu-educatie zijn essentieel om de levenskwaliteit op de eilanden te waarborgen en te verbeteren.

Rijkdom versus armoede – Economische kloof

De Canarische Eilanden genereren aanzienlijke rijkdom met een Bruto Binnenlands Product (BBP) van bijna 48 miljard euro. Echter, de inkomsten per hoofd van de bevolking behoren tot de laagste van alle ultraperifere regio’s (RUP) van de Europese Unie.

Er is een opvallende economische kloof in de Canarische Eilanden. Ondanks de hoge rijkdomsgeneratie (BBP) is het inkomen per capita laag, wat leidt tot armoede en sociale uitsluiting. De relatie met de Europese Unie als ultraperifere regio’s (RUP) wordt onder de loep genomen, met voorstellen voor een andere economische benadering en grotere autonomie in bevolkings- en economisch beleid.

Er is een alarmerend aantal mensen in de Canarische Eilanden, bijna 800.000 (=36%), die risico lopen op sociale uitsluiting en armoede. Dit probleem is diepgeworteld in de Canarische samenleving en vereist dringende oplossingen om de levenskwaliteit te verbeteren.

De rol van de EU

Het verkennen van de status van Overzees Land en Gebied (PTU) binnen de EU zou voor de Canarische Eilanden meer voordelen bieden. Dit zou hen in staat stellen specifieke onderhandelingen met de EU te voeren en een model te ontwikkelen dat beter aansluit bij de unieke kenmerken en hun behoeften.

PTU versus RUP: Wat zijn de verschillen?

Een PTU (País y Territorio de Ultramar) of Overzees Land en Gebied heeft een andere status dan een RUP (Regio Ultraperiférica) binnen de EU. Een PTU geniet meer autonomie in het beheer van het economische en sociale beleid, in tegenstelling tot een RUP, dat meer geïntegreerd is in de EU-structuren. Deze statusverandering zou de Canarische Eilanden meer flexibiliteit kunnen bieden in het aanpakken van hun unieke uitdagingen. Bron en Bron

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ook interessant om weten…