Buiten geen mondmaskerplicht meer vanaf 10 februari 2022 en binnen vanaf 20 april!

Mondmaskerplicht vanaf 24 december 2021

Gezondheidscrisis is voorbij

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft op 5 mei 2023 een einde verklaard aan COVID-19 als een noodsituatie voor de volksgezondheid van internationaal belang.

Er zijn momenteel geen beperkingen voor reizen naar de Canarische Eilanden.

Het ministerie van Volksgezondheid publiceerde zijn laatste rapport met de indicatoren van de evolutie van de pandemie op 30 juni, nadat op 4 juli het Koninklijk Besluit was goedgekeurd dat de gezondheidscrisis voorbij verklaarde. De gegevens zijn nu opgenomen in het ISCIII-document, dat de situatie van influenza en andere respiratoire virussen volgt.

Vanaf woensdag 20 april 2022 einde mondmaskerplicht binnen

De minister van Volksgezondheid, Carolina Darias, heeft woensdag 6 april aan de gemeenschappen voorgesteld om het gebruik van mondmaskers binnen vanaf 20 april, na de paasvakantie, te versoepelen, hoewel het verplicht zal blijven op sommige plaatsen zoals gezondheids- en sociale centra en vervoer.

Afschaffing mondmaskerplicht in openlucht

Spanje neemt vanaf donderdag 10 februari 2022 afscheid van de mondmaskerplicht buiten.

Een koninklijk besluit regelt het gebruik van mondmaskers buitenshuis en schaft de verplichting af om mondmaskers te dragen in openlucht. Het verplichte gebruik van maskers wordt gehandhaafd bij massa manifestaties die in de openlucht plaatsvinden wanneer de aanwezigen staan of, indien zij zitten, wanneer er geen veiligheidsafstand van minstens 1,5 meter kan worden gehandhaafd.

Het dragen van mondmaskers in het openbaar vervoer blijft verplicht, waarbij wordt gespecificeerd dat dit ook geldt voor perrons, stations en voor passagiers- en kabelbanen.

De regels van de mondmaskerplicht uitgelegd

1. Personen van 6 jaar en ouder zijn verplicht mondmaskers te dragen in de volgende situaties:

 • in elke publieke gesloten ruimte.
 • bij massa-evenementen in openlucht, wanneer de aanwezigen rechtstaan. Indien zij zitten, is het verplicht wanneer een veiligheidsafstand van ten minste 1,5 meter tussen de personen niet kan worden gehandhaafd, behalve voor samenwonenden.
 • in het lucht-, bus- of spoorwegvervoer, met inbegrip van passagiersplatforms en -stations, of in kabelbanen, alsmede in het aanvullende openbare en particuliere reizigersvervoer in voertuigen met ten hoogste negen zitplaatsen, de bestuurder inbegrepen, indien de inzittenden van de passagiersvoertuigen niet samenwonen in hetzelfde huishouden. In gesloten ruimten van schepen en boten wanneer de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet kan worden gehandhaafd, behalve voor samenwonenden.

2. De hierboven beschreven verplichting is niet uitvoerbaar in de volgende gevallen:

 • aan personen die lijden aan een ziekte of ademhalingsmoeilijkheden die door het gebruik van een mondmasker kan worden verergerd, of die wegens een handicap of afhankelijkheid niet zelfstandig het mondmasker kunnen afnemen, of die gedragswijzigingen vertonen die het gebruik van het mondmasker onuitvoerbaar maken.
 • Ingeval het gebruik van het mondmasker wegens de aard van de werkzaamheden onverenigbaar is, overeenkomstig de aanwijzingen van de gezondheidsautoriteiten.
 • op plaatsen of gesloten ruimten voor openbaar gebruik die deel uitmaken van de woonplaats van de groepen die er bijeenkomen, zoals instellingen voor bejaarden- of gehandicaptenzorg, gebouwen voor collectieve bewoning van essentiële werknemers of andere groepen met vergelijkbare kenmerken, mits deze groepen en de werknemers die er hun taken verrichten, voor meer dan 80% gevaccineerd zijn tegen SARS-CoV-2 met een volledige kuur en een boosterdosis die door de bevoegde gezondheidsinstantie zijn erkend.
 • Deze laatste uitzondering geldt niet voor bezoekers van buitenaf, noch voor werknemers in tehuizen voor bejaarden of gehandicapten, aangezien in dat geval het dragen van een mondmasker verplicht is.

Mondmasker verplicht vanaf 24 december (vervalt)

De regering heeft vandaag de nieuwe voorschriften inzake het gebruik van mondmaskers in de vorm van een Koninklijk Wetsbesluit bekendgemaakt. Zij heeft dit gedaan in een buitengewone Staatscourant (BOE) waarin het verplichte karakter van het gebruik van de mondmaskers en de uitzonderingen waarin dit niet nodig zou zijn en dus geen sanctie zou meebrengen, worden vermeld.

Als algemene regel geldt dat vanaf 24 december 00u00 personen van zes jaar en ouder verplicht zijn een mondmasker te dragen.

De regels voor de mondmaskerplicht

Personen van zes jaar en ouder zijn in de volgende gevallen verplicht een mondmasker te dragen:

 • in elke gesloten ruimte voor publiek gebruik of die toegankelijk is voor het publiek.
 • in elke ruimte in openlucht die bestemd is voor openbaar gebruik of die toegankelijk is voor het publiek.
 • in het lucht-, zee-, bus-, spoorweg- of zeevervoer, met inbegrip van passagiersperrons en stations.Inclusief in particuliere voertuigen indien de inzittenden niet samenwonenden zijn.

Het gebruik van gezichtsmaskers zal dus te allen tijde verplicht zijn in bars en restaurants. Ze mogen alleen worden verwijderd voor consumptie. In terrassen of buitenruimten zal het ook verplicht zijn als een veiligheidsafstand van 1,5 meter tussen niet bij elkaar wonende personen niet kan worden gegarandeerd.

De uitzonderingen

 • Personen met een ziekte of ademhalingsmoeilijkheden die kunnen worden verergerd door het gebruik van het mondmasker, of die, vanwege hun handicap of invaliditeit of afhankelijkheid, niet de autonomie hebben om het masker af te doen of te verwijderen, of gedragsveranderingen hebben die het gebruik ervan onmogelijk maken.
 • In het geval dat, vanwege de aard van de activiteiten, het gebruik van een mondmasker onverenigbaar is, overeenkomstig de aanwijzingen van de gezondheidsautoriteiten.
 • In openlucht, tijdens individuele sportactiviteiten, alsmede tijdens niet-sportactiviteiten, activiteiten die in natuurgebieden worden uitgevoerd, en in ieder geval met behoud van een minimumafstand van 1,5 meter tot andere personen die geen samenwonenden zijn. In het wetsdecreet wordt niet gespecificeerd wat “natuurgebieden” zijn.

De boetes

Niet-nakoming van bovenstaande verplichtingen kan worden bestraft met een boete van 100 euro. Lees hier het actuele corona nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ook interessant om weten…