Toerismegigant geeft Airbnb schuld van “overtoerisme” op Canarische Eilanden

Tui geeft Airbnb schuld overtoerisme - Playa del Duque Costa Adeje
Playa del Duque – Costa Adeje

Tui geeft Airbnb schuld van overtoerisme op Canarische Eilanden

Hoewel Sebastian Ebel terecht aandacht vraagt voor de potentiële schaduwzijden van ongereguleerde vakantieverhuur, is enige reflectie op de rol van zijn eigen bedrijf Tui hierbij ook op zijn plaats.

Als toonaangevende reisorganisatie heeft Tui onmiskenbaar bijgedragen aan de groei van het toerisme op de Canarische Eilanden in de afgelopen decennia. De all-inclusive resorts en voordelige pakketreizen hebben grote aantallen bezoekers naar de archipel getrokken, met alle gevolgen van dien voor de lokale infrastructuur en woningmarkt.

De winsten vloeien grotendeels terug naar het hoofdkantoor in Duitsland.

De economische voordelen van het Tui-toerisme, zoals werkgelegenheid en bestedingen, moeten daarbij wel eerlijk worden afgewogen tegen de maatschappelijke kosten, zoals overlast, milieudruk en stijgende levensonderhoud voor de eilandbewoners. Een constructieve dialoog tussen reisbranche, lokale ondernemers en overheden blijft noodzakelijk om tot een duurzame balans te komen.

Het is begrijpelijk dat Tui zich als marktleider zorgen maakt over de wildgroei aan particuliere vakantieverhuur, die mogelijk ten koste gaat van haar eigen hotelaanbod. Tegelijkertijd mag van een verantwoord bedrijf als Tui ook worden verwacht dat het zelf kritisch kijkt naar de impact van het eigen businessmodel op de Canarische leefomgeving en hier proactief verbeteringen in aanbrengt.

Denk hierbij aan het terugdringen van de ecologische voetafdruk, en het investeren in betaalbare huisvesting en publieke voorzieningen voor het eilandpersoneel. Door niet alleen met de vinger te wijzen maar ook de hand in eigen boezem te steken, kan Tui geloofwaardig bijdragen aan een leefbaar Canarisch Eilanden voor zowel toeristen als inwoners.

Gebrek aan zelfkritiek

In plaats van de schuld af te schuiven op vakantieverhuur(platforms), zou Tui beter de hand in eigen boezem steken. Het is veel te gemakkelijk om anderen met de vinger te wijzen terwijl je zelf al jarenlang deel uitmaakt van het probleem. Overtoerisme is een complex fenomeen dat een gezamenlijke aanpak vereist van alle betrokkenen, inclusief grote reisorganisaties zoals Tui.

Balans tussen leefbaarheid en toerisme

Een inclusieve en toekomstbestendige toerisme-industrie voor de Canarische Eilanden vraagt om nauwe samenwerking en een eerlijke verdeling van lusten en lasten tussen reisgiganten als Tui, lokale aanbieders van vakantiewoningen en hotels, en overheden op lokaal en nationaal niveau. Alleen door elkaars legitieme belangen te erkennen en gezamenlijk te werken aan oplossingen, kan het veel bediscussieerde ‘woonrecht’ van de eilandbewoners worden verzoend met de economische realiteit van een op toerisme drijvende regio.

Om het tij te keren is er nood aan een duurzamer en socialer toerismebeleid, met aandacht voor de leefbaarheid van de lokale gemeenschappen.

Enkel door een eerlijke balans te vinden tussen de belangen van bewoners, toeristen en bedrijven, kunnen we komen tot een vorm van toerisme die op lange termijn houdbaar is. De eenzijdige beschuldigingen van Tui dragen daar helaas weinig toe bij. Bron

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ook interessant om weten…