Canarische Eilanden vragen geen covid-tests meer

Canarische eilanden geen Covid-test

Canarische Eilanden eisen geen covid-tests meer van binnenlandse reizigers

Het ministerie van Volksgezondheid van de regering van de Canarische Eilanden deelt mee dat met ingang van 1 oktober 2021 de verordening betreffende de screening van nationale reizigers bij aankomst op de Canarische Eilanden, zowel per vliegtuig als per boot, die in december werd uitgevaardigd om de overdracht van SARS-CoV-2 te beperken, niet zal worden verlengd.

Vanaf 1 oktober zal het dus niet meer nodig zijn dat de reiziger ouder dan 12 jaar een bewijs van vaccinatie tegen COVID-19 of een negatieve test op actieve besmetting of een bewijs dat de ziekte is overwonnen, voorlegt.

Bij de vaststelling van deze maatregel is rekening gehouden met de gunstige epidemiologische ontwikkeling van de Archipel, aangezien de gecumuleerde incidentie op de eilanden en in de rest van Spanje laag is en de vaccinatiegraad zowel op de Canarische Eilanden als in de rest van de autonome regio’s hoog is.

De screening van reizigers is op 18 december van start gegaan en is sindsdien ononderbroken voortgezet om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen en alle drukkere periodes te controleren, met name tijdens de feestdagen.

Vierennegentig procent van de reizigers die vanuit de rest van Spanje per vliegtuig of over zee arriveerden op de Canarische Eilanden, sinds het begin van het screeningsprogramma op de luchthavens van de eilanden, heeft een negatieve diagnostische test op actieve infectie (PDIA) of een certificaat van vaccinatie tegen COVID-19 voorgelegd. In totaal werden 1.976.146 mensen door deze maatregel getroffen.

Reizigers die geen van de toegestane certificaten konden tonen, of van wie het certificaat niet geldig was, werden geïdentificeerd, geregistreerd en in isolatie geplaatst totdat op de plaats van bestemming een negatief diagnostisch testresultaat werd verkregen.

De diagnostische test op actieve infectie, zowel in het land van oorsprong als op de plaats van bestemming, was gratis voor reizigers die op de Canarische Eilanden woonden en van het nationale grondgebied terugkwamen en de test aflegden in de centra die door de gezondheidsdienst van de Canarische Eilanden voor dit doel werden erkend.

Controle in toeristische accommodatie – maatregel opgeschort tot 31/01/2022

De verordening betreffende de voorwaarden voor de toegang tot toeristische accommodatie op de Canarische Eilanden blijft echter van kracht, op grond waarvan personen boven de 12 jaar een bewijs van inenting of een negatieve diagnostische test van actieve infectie of van het overwinnen van de ziekte in het hotel moeten kunnen voorleggen. Zie ook dit artikel, waar deze maatregel wordt opgeschort tot 31 januari 2022.

Uitzonderingen op deze regel:

  • Personen die kunnen aantonen dat zij op de Canarische Eilanden woonachtig zijn en die onder hun verantwoordelijkheid verklaren dat zij hun grondgebied in de 15 dagen voorafgaand aan hun aankomst in de toeristische accommodatie, niet hebben verlaten en dat zij in die periode geen symptomen hebben gehad die met COVID-19 verenigbaar zijn.
  • Personen, ongeacht hun verblijfplaats, die kunnen aantonen dat zij gedurende een periode van minder dan 72 uur vóór hun aankomst, buiten de Canarische Eilanden zijn geweest en gedurende de 15 dagen voorafgaand aan genoemde periode van afwezigheid van minder dan 72 uur, op het grondgebied van de Canarische Eilanden hebben verbleven, en die bovendien onder hun verantwoordelijkheid verklaren dat zij gedurende deze periode geen symptomen hebben gehad die verenigbaar zijn met COVID-19.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest