Alarmniveau’s Canarische eilanden uitgelegd

Alarmniveaus Canarische eilanden - de stoplichten

De 4 alarmniveau’s van de Canarische eilanden uitgelegd

Tijdelijke maatregelen tijdens Carnaval = afgelopen

Buitengewone maatregelen voor de viering van Carnaval die van kracht zullen gaan vanaf donderdag 11 februari 24u00 tot zondag 21 februari 24u00. Tijdens deze periode geldt voor alle eilanden de avondklok vanaf 22u00 tot 06u00.

Familie- en sociale ontmoetingen van niet-samenwonenden beperkt tot een maximum aantal volgens het alarmniveau.

 • Alarmniveau 1 en 2 (Tenerife, La Palma, La Gomera, Fuerteventura en El Hierro) maximum 6 personen zijn.
 • Alarmniveau 3 (Gran Canaria) maximum 4 personen.
 • Alarmniveau 4 (Lanzarote en La Graciosa) maximum 2 personen.

Deze beperkingen gelden in openbare en privé-ruimtes, zowel binnen als buiten.

Vanaf dinsdag 2 maart krijgt Lanzarote alarmniveau 3

De regering van de Canarische Eilanden heeft 1 maart 2021 de nieuwe alarmniveau’s van de eilanden aangekondigd.

Nieuwe alarmniveaus

 • Tenerife: alarmniveau 2 (oranje stoplicht) => tot 7 maart
 • Gran Canaria: alarmniveau 2 (oranje stoplicht) => tot 4 maart
 • Fuerteventura: alarmniveau 1 (groen stoplicht) => tot 4 maart
 • Lanzarote: alarmniveau 3 (rood stoplicht) => tot 8 maart
 • La Palma, La Gomera en El Hierro: alarmniveau 1 (groen stoplicht) => tot 4 maart

Hoewel elk eiland zijn eigen alarmniveau kent, worden de Canarische Eilanden gepositioneerd op een risiconiveau dat overeenkomt met alarmniveau 2 (oranje stoplicht).

De vastgestelde maatregelen beantwoorden te allen tijde aan de wetenschappelijke criteria die door de Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud zijn overeengekomen en goedgekeurd. Ze worden op elk gebied (sociaal, arbeids-, horeca-, vrijetijds- en sportgebied, enz.) geschetst en toegepast volgens de vastgestelde indicatoren en waarschuwingsniveaus.

De alarmniveau’s worden dynamisch bepaald aan de hand van 8 epidemiologische indicatoren en 5 risicofactoren.

Alarmniveau 3

Belangrijkste beperkingen alarmniveau 3:

 • Avondklok van 22u00 tot 06u00
 • Sociaal samenzijn maximum 4 personen
 • Restaurants maximum 4 personen en enkel op het terras
 • Sluitingsuur horeca 22u00
 • Gebruik ruimtes maximum 50% en enkel buiten (binnen maximum 33% en enkel voor hotelgasten)
 • Sporten binnen verboden en buiten enkel individueel, indien de afstand van 2 meter kan worden gehandhaafd.
 • Openbaar vervoer max. 50%
 • Ziekenhuizen en sociale centra: bezoek en buitengaan opgeschort, behalve indien nodig volgens het centrum.
 • De beperking van de in- en uitreis van personen.

Detail uitleg Alarmniveau 3 – Lanzarote

De beperking van de in- en uitreis van personen in wordt gehandhaafd, behalve om gerechtvaardigde redenen die zich voordoen om een van de in artikel 6 van het Koninklijk Besluit 926/2020 van 25 oktober vermelde redenen.

Avondklok

Beperking van het vrije verkeer van personen ’s nachts. Met alarmniveau 3 is de bewegingsvrijheid van personen elke dag tussen 22u00 en 6u00 beperkt. Deze beperkingen hebben geen invloed op de uitvoering van de essentiële activiteiten die in artikel 5 van het Koninklijk Besluit 926/2020 van 25 oktober zijn vastgesteld, zoals de aankoop van geneesmiddelen en gezondheidsproducten in de apotheek; bijstand aan gezondheidscentra, diensten en instellingen; bijstand aan centra voor diergeneeskundige zorg om dringende redenen en om te voldoen aan de arbeids-, beroeps-, bedrijfs-, institutionele of wettelijke verplichtingen; bijstand en verzorging van o.a. huisdieren of vee.

Samenkomsten/Horeca

Capaciteitsopbouw tussen niet-medebewoners in publieke en private ruimtes. Tijdens alarmniveau 3 zal het aantal personen dat zowel in de openbare als in de privéruimte verblijft, zowel in de gesloten als in de open lucht, beperkt zijn tot de medebewoners, behalve in de hotels en restaurants en met inachtneming van het maximumaantal van vier gebruikers per tafel.

Specifieke maatregelen voor hotel-, restaurant- en terrasactiviteiten, bars en cafetaria’s. Op waarschuwingsniveau 3 blijft het aantal eters per tafel op 4, de sluiting voor het publiek vóór 22u00 en het verbod op dienstverlening in overdekte ruimten, met uitzondering van gezondheidscentra, arbeidscentra voor het verbruik van hun personeel en toeristische accommodatie voor het exclusieve gebruik van de gasten in de accommodatie. In ieder geval is het toegestaan om eten en drinken op te halen en naar huis te sturen. Op de terrassen of andere openluchtruimten die afhankelijk zijn van het etablissement, zijn activiteiten die geen interpersoonlijke veiligheidsafstand houden of geen gebruik maken van maskers, zoals dansen, karaoke, etc., verboden.

Gok- en weddenschapsinrichtingen

Gok- en weddenschapsinrichtingen en -terreinen. Op waarschuwingsniveau 3 blijven de lokalen voor kansspelen en weddenschappen gesloten.

Sportbeoefening

Het beoefenen van lichaamsbeweging en sport is binnen verboden. Lichaamsbeweging in de buitenlucht mag individueel worden uitgevoerd op voorwaarde dat de interpersoonlijke veiligheidsafstand van 2 meter te allen tijde kan worden aangehouden.

Ziekenhuizen en sociale-gezondheidszorgcentra

In de ziekenhuiscentra worden de ambulante bezoeken geschorst, behalve in het geval van minderjarigen, zwangere vrouwen, begeleidende terminale patiënten en de andere klinische situaties die de arts noodzakelijk acht. In de seniorenwoningen wordt het buitengaan van bewoners en ook de externe bezoeken opgeschort, behalve in het geval van begeleidende terminale patiënten en in die situaties die de directie van het centrum noodzakelijk acht. Patiënten met een bevestigde infectie en die genezen zijn worden vrijgesteld van deze beperking. Daarnaast wordt het gebruik van maskers van het type FFP2 en gezichtsbeschermende schermen aanbevolen voor personeel dat direct contact heeft met patiënten in deze centra, evenals het extra ventileren van de lokalen.

Openbaar vervoer

De capaciteit van het reguliere stedelijk en grootstedelijk openbaar vervoer op eilanden met alarmniveau 2 en 3 wordt teruggebracht tot 50%. Op alle eilanden zal het toezicht op het stedelijk vervoer tijdens de piekuren worden versterkt om congestie te voorkomen. Tijdens de spitsuren wordt het gebruik van het openbaar vervoer voor niet-essentiële of uit te stellen verplaatsingen vermeden. Aanbevolen wordt om de frequentie van het openbaar vervoer te verhogen, zodat er voldoende ventilatie is en de preventiemaatregelen worden nageleefd, waaronder het niet eten of drinken en het juiste gebruik van maskers.

Alarmniveau 2 – Tenerife en Gran Canaria

Belangrijkste beperkingen alarmniveau 2:

 • Avondklok van 23u00 tot 06u00
 • Sociaal samenzijn maximum 6 personen
 • Restaurants maximum 6 personen buiten, 4 personen binnen en 2 aan de bar.
 • Sluitingsuur horeca 23u00
 • Gebruik ruimtes maximum 75% buiten en 50% binnen
 • Sporten binnen en buiten max. (4) 6 personen, monitor inbegrepen, indien de afstand van 2 meter niet kan worden gehandhaafd. Gebruik ruimtes max. 50%.
 • Openbaar vervoer max. 50%
 • Ziekenhuizen en sociale centra: beperkt bezoek onder supervisie van het centrum.

Detail uitleg Alarmniveau 2

De beperking van de toegang tot en het verlaten van het eiland zal worden opgeheven.

Avondklok

Beperking van het vrije verkeer van personen ’s nachts. De bewegingsvrijheid van personen is ’s nachts beperkt van 23u00 tot 6u00.

Samenkomsten/Horeca

Samenkomsten zijn beperkt tot maximaal (4) 6 personen, behalve in het geval van samenwonenden. Indien de groep zowel samenwonenden als niet-samenwonenden telt, zal deze niet groter zijn dan (4) 6 personen.

Specifieke maatregelen voor hotel-, restaurant- en terrasactiviteiten, bars en cafetaria’s. Het aantal gasten per tafel is gereduceerd tot (4) 6 personen en het sluitingsuur is 23u00. Op de terrassen of andere openluchtruimtes van het etablissement, zijn activiteiten die geen interpersoonlijke veiligheidsafstand kennen of geen gebruik maken van maskers, zoals dansen, karaoke, etc., verboden.

Sportbeoefening

Voor collectieve activiteiten binnen in de sportfaciliteiten en -centra waar het niet mogelijk is om permanent een veiligheidsafstand van 2 meter aan te houden, is een maximum aantal van (4) 6 personen per groep toegestaan, inclusief de monitor.

Daarnaast zijn teamsporten en die praktijken of oefeningen waarbij het behoud van deze afstand niet te allen tijde kan worden gegarandeerd, niet toegestaan. Voor groepsactiviteiten waarbij het niet mogelijk is om de veiligheidsafstand van 2 meter te allen tijde te handhaven, is een maximum aantal van (4) 6 personen per groep, inclusief de monitor, toegestaan.

Ziekenhuizen en sociale-gezondheidszorgcentra

De bezoeken zullen beperkt zijn en moeten worden begeleid door personeel van de centra, en de vastgestelde preventiemaatregelen zullen extreem zijn. Daarnaast wordt het gebruik van maskers van het type FFP2 en gezichtsbeschermende schermen aanbevolen voor personeel dat direct contact heeft met patiënten in deze centra, evenals het extra ventileren van de lokalen.

Openbaar vervoer

De capaciteit van het reguliere stedelijk en grootstedelijk openbaar vervoer op eilanden met alarmniveau 2 en 3 wordt teruggebracht tot 50%. Op alle eilanden zal het toezicht op het stedelijk vervoer tijdens de piekuren worden versterkt om congestie te voorkomen. Tijdens de spitsuren wordt het gebruik van het openbaar vervoer voor niet-essentiële of uit te stellen verplaatsingen vermeden. Aanbevolen wordt om de frequentie van het openbaar vervoer te verhogen, zodat er voldoende ventilatie is en de preventiemaatregelen worden nageleefd, waaronder het niet eten of drinken en het juiste gebruik van maskers.

Alarmniveau 1 – Fuerteventura, La Gomera, La Palma en El Hierro

Belangrijkste beperkingen alarmniveau 1:

 • Avondklok van 00u00 tot 06u00
 • Sociaal samenzijn maximum 6 personen
 • Restaurants maximum 6 personen buiten en ook binnen.
 • Sluitingsuur horeca 00u00
 • Gebruik ruimtes maximum 100% buiten en 75% binnen
 • Sporten binnen en buiten max. 6 personen, monitor inbegrepen, indien de afstand van 2 meter niet kan worden gehandhaafd. Gebruik ruimtes max. 75%.

Detail uitleg Alarmniveau 1

Avondklok

Beperking van de bewegingsvrijheid van mensen ’s nachts. De bewegingsvrijheid van mensen ’s nachts is beperkt van 00u00 tot 6u00.

Samenkomsten/Horeca

Samenkomsten zijn beperkt tot maximaal 6 personen, behalve in het geval van samenwonenden. Indien de groep zowel samenwonenden als niet-samenwonenden telt, zal deze niet groter zijn dan 6 personen.

Specifieke maatregelen voor hotel-, restaurant- en terrasactiviteiten, bars en cafetaria’s. Het aantal gasten per tafel is gereduceerd tot 6 personen en het sluitingsuur is 00u00. Op de terrassen of andere openluchtruimten van het etablissement, zijn activiteiten die geen interpersoonlijke veiligheidsafstand houden of geen gebruik maken van maskers, zoals dansen, karaoke, etc., verboden.

Sportbeoefening

Voor collectieve activiteiten binnen in de sportfaciliteiten en -centra waar het niet mogelijk is om permanent een veiligheidsafstand van 2 meter aan te houden, is een maximum aantal van 6 personen per groep toegestaan, inclusief de monitor.

Daarnaast zijn teamsporten en die praktijken of oefeningen waarbij het behoud van deze afstand niet te allen tijde kan worden gegarandeerd, niet toegestaan. Voor groepsactiviteiten waarbij het niet mogelijk is om de veiligheidsafstand van 2 meter te allen tijde te handhaven, is een maximum aantal van 6 personen per groep, inclusief de monitor, toegestaan.

Openbaar vervoer

Op alle eilanden zal het toezicht op het stedelijk vervoer tijdens de piekuren worden versterkt om congestie te voorkomen. Tijdens de spitsuren wordt het gebruik van het openbaar vervoer voor niet-essentiële of uit te stellen verplaatsingen vermeden. Aanbevolen wordt om de frequentie van het openbaar vervoer te verhogen, zodat er voldoende ventilatie is en de preventiemaatregelen worden nageleefd, waaronder het niet eten of drinken en het juiste gebruik van maskers.

Wat met alarmniveau 4

Belangrijkste beperkingen alarmniveau 4:

 • Avondklok van 22u00 tot 06u00
 • Sociaal samenzijn maximum 2 personen
 • Restaurants maximum 2 personen en enkel op het terras (capaciteit 50%)
 • Sluitingsuur alle niet-essentiële economische activiteit om 18u00
 • Sluitingsuur horeca 18u00, thuisleveren/afhalen tot 22u00
 • Gebruik ruimtes maximum 25%
 • Sporten binnen verboden en buiten enkel individueel, indien de afstand van 2 meter kan worden gehandhaafd.
 • Openbaar vervoer max. 50%
 • Ziekenhuizen en sociale centra: bezoek en buitengaan opgeschort, behalve indien nodig volgens het centrum.
 • De beperking van de in- en uitreis van personen.

Alarmniveau 4 omvat, naast de beperkingen van niveau 3, uitzonderlijke maatregelen
die bijkomende beperkingen kunnen inhouden. Hierbij kunnen we denken aan de staat van alarm, noodtoestand en beleg.
De inrichtingen en diensten die door de gezondheidsautoriteiten als essentieel worden beschouwd, blijven open of operationeel op alle alarmniveaus.

Regels voor de 4 alarmniveau’s Canarische eilanden

Veiligheidsafstand bewaren

 • De interpersoonlijke veiligheidsafstand van 1,5 meter wordt gehandhaafd op de openbare weg en in alle openbare ruimten.
 • Indien het niet mogelijk is om de afstand te bewaren in gebouwen of inrichtingen, wordt het verblijf beperkt tot één persoon.
 • Het wordt aanbevolen drukbevolkte ruimtes te mijden.

Mondmasker verplicht

 • Alle personen van 6 jaar en ouder zijn verplicht een mondmasker te dragen in alle openbare ruimtes.
 • De verantwoordelijke(n) van de inrichtingen, ruimten en lokalen moeten ervoor zorgen dat de voorschriften worden nageleefd.
 • Het gebruik van maskers met een uitadem-ventiel is verboden, behalve in de specifieke werkomgeving.

Wanneer hoeft geen mondmasker?

 • Mensen die door hun handicap of afhankelijkheid onvoldoende autonomie hebben voor een correct gebruik.
 • Mensen met een ademhalingsziekte.
 • Gevallen van overmacht (zie artikel 6.2 van RD-ley 21/2020).
 • In de horeca tijdens het moment van eten en/of drinken en enkel dan!
 • In natuurgebieden buiten de bevolkingscentra, op voorwaarde dat een afstand van 2 meter kan worden gegarandeerd.
 • Op het strand en aan het zwembad, enkel verplicht indien u zich verplaatst of wanneer de afstand van 2 meter met anderen dan samenwonenden niet kan gerespecteerd worden.
 • Individuele sporten in openlucht zolang de afstand van 2 meter kan worden gegarandeerd.

Regels voor kleine ruimtes (WC, pashokje, vestiaire…)

 • In ruimtes tot 4 m2 is de maximale bezetting 1 persoon, tenzij deze de hulp van een begeleider nodig heeft.
 • In ruimtes van meer dan 4 m2 is de maximale bezetting 50% rekening houdend met een veiligheidsafstand van 1,5 meter.

Vervoer in auto’s, taxi etc…

 • In personenauto’s met maximaal 9 zitplaatsen, inclusief de bestuurder, mogen maximaal 2 personen per rij zitten, tenzij het samenwonenden zijn.
 • Alle inzittenden moeten een masker dragen (tenzij samenwonenden) en de luchtverversing moet gegarandeerd zijn: open ramen of lucht-inlaatsysteem buiten. De (binnen)luchtcirculatie functie van het voertuig mag niet worden gebruikt.

Openbaar vervoer

De uitbater voert een risicobeoordeling uit van de dienst die hij/zij verleent om de nodige corrigerende maatregelen te kunnen nemen:

 • Versterking van de diensten in tijdslots en lijnen met een grotere agglomeratie van mensen.
 • Informatie aan het publiek over de maximale capaciteit van de in gebruik zijnde eenheden.
 • Luchtverversing door het openen van ramen. Verhoog de ventilatiesnelheid van de buitenlucht. Bij haltes, open alle deuren van het voertuig zo lang mogelijk.

De gebruikers moeten gedurende de gehele reis preventieve en gezondheidsbeschermende maatregelen nemen:

 • Verplicht gebruik van het masker.
 • Verbod te eten, te drinken of te roken.
 • Roep niet, zing niet en ga niet in gesprek met andere passagiers of via de mobiele telefoon.
 • Vermijd reizen op piekmomenten, behalve voor essentiële activiteiten.

Winkels en lokalen (binnen)

 • De verantwoordelijke moet de maatregelen voor de controle van de toegestane capaciteit, de handhaving van de veiligheidsafstand en het gebruik van het mondmasker nauwgezet in acht nemen. Vermijd drukte binnen en bij de in- en uitgang.
 • Het beveiligingspersoneel ziet toe op de naleving van deze maatregelen.

Consumptie van tabak en andere inhalatietoestellen

 • Verboden in alle gebouwen en instellingen die voor het publiek toegankelijk zijn, inclusief openluchtterrassen.
 • Toegelaten op de openbare weg met een permanente veiligheidsafstand van 2 meter van anderen en enkel stilstaand.
 • Verboden in een omtrek van ten minste 5 meter van de ingang tot niet-universitaire onderwijsinstellingen, gezondheids- en sociale lokalen.
 • Verboden in een omtrek van ten minste 2 meter van kinderspeeltuinen.
 • Roken is niet toegestaan tijdens het lopen op de openbare weg.

Eten en drinken op de openbare weg

 • Eten en drinken op de openbare weg en in open ruimtes is verboden wanneer het niet mogelijk is om de veiligheidsafstand van 2 meter te handhaven, behalve bij samenwonenden, en op plaatsen waar het is toegestaan.

Horeca

 • Afstand van minstens 2 meter tussen aangrenzende tafelstoelen, tussen groepen tafels en tussen groepen klanten aan de bar.
 • De stoelen worden in een zigzagpatroon opgesteld om te voorkomen dat de gasten oog in oog komen te staan.
 • De ruimte die aan de bar aan elke klant of meerdere klanten wordt toegewezen, moet fysiek op een zichtbare manier worden gemarkeerd.

Gemeenschappelijke gebieden in winkelcentra en parken

 • De capaciteit van de gemeenschappelijke ruimten is beperkt tot 33% van de toegestane capaciteit op elke verdieping.
 • Het gebruik van recreatiegebieden zoals kinderterreinen, speelplaatsen of rustplaatsen is niet toegestaan en deze blijven gesloten.
 • Er zal voorrang worden gegeven aan mensen ouder dan 75 jaar, met prioritaire toegang tot betalingsbalies, zitplaatsen en parkings.
 • Klanten mogen niet in de gemeenschappelijke ruimten verblijven, behalve bij verplaatsing of wachten om het lokaal te kunnen betreden.
 • De uitbater neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de interpersoonlijke veiligheidsafstand en de controle gehandhaafd blijven. Ook de capaciteit in de gemeenschappelijke ruimten van de winkelcentra wordt opgevolgd.

Partijen, festivals en populaire evenementen

 • Opgeschort totdat de evolutie van de epidemiologische situatie en de gezondheidsadministratie het toelaat.

Discotheken en het nachtleven?

 • Disco’s, danszalen en cocktailbars zijn gesloten, met of zonder live muziekoptredens.

Verbruik van alcoholische dranken op de openbare weg, in parken of op recreatieterreinen.

 • De verkoop en consumptie van alcoholische dranken is niet toegestaan op de openbare weg, parken of openluchtrecreatiegebieden.
 • De controles worden verscherpt om het gebruik van alcohol en andere ontoelaatbare activiteiten op de openbare weg, in parken en op pleinen te voorkomen.
 • De nachtelijke sluiting van ruimtes waar om deze reden drukte heerst, kan worden opgelegd.

Herinnering van fundamentele preventieve maatregelen

 • Ventilatie: evenementen, samenkomsten en vergaderingen worden bij voorkeur in de open lucht gehouden.
 • Binnenruimten: zorg voor ventilatie en luchtverversing door de ramen zoveel mogelijk open te houden. In het geval van mechanische ventilatie, de ventilatiesnelheid van de buitenlucht verhogen.
 • Verplicht gebruik van het masker in alle ruimtes, behalve in de horeca, op het moment dat er gegeten of gedronken wordt. Het is essentieel om het masker te gebruiken aan tafel wanneer er niet wordt gegeten of gedronken.
 • Interpersoonlijke veiligheidsafstand van ten minste 1,5 meter, met uitzondering van de activiteiten waarbij het noodzakelijk is een afstand te bewaren.
 • Handhygiëne, door wassen met water en zeep, en het gebruik van hydroalcoholische gel of handdesinfectiemiddel met virusdodende werking, die op de lijst van het Ministerie van Volksgezondheid van “in Spanje toegestane virusdodende producten” staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Delen aub

Deel dit met je vrienden aub