Alarmniveau’s Canarische eilanden uitgelegd

Alarmniveaus Canarische eilanden - de stoplichten

Gezondheidscrisis is voorbij

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft op 5 mei 2023 een einde verklaard aan COVID-19 als een noodsituatie voor de volksgezondheid van internationaal belang.

Er zijn momenteel geen beperkingen voor reizen naar de Canarische Eilanden.

Het ministerie van Volksgezondheid publiceerde zijn laatste rapport met de indicatoren van de evolutie van de pandemie op 30 juni, nadat op 4 juli het Koninklijk Besluit was goedgekeurd dat de gezondheidscrisis voorbij verklaarde. De gegevens zijn nu opgenomen in het ISCIII-document, dat de situatie van influenza en andere respiratoire virussen volgt.

De 4 alarmniveau’s van de Canarische eilanden uitgelegd

6 juli 2023

Alarmniveau's Canarische eilanden 19 januari 2023
Alarmniveau’s Canarische eilanden 6 juli 2023

Nieuwe alarmniveau’s Canarische eilanden

 • De eilanden Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera en El Hierro: Alarmniveau 1 (licht oranje). De geldigheidsduur loopt ten minste tot en met 13 juli 2023, onder voorbehoud van periodieke herwaarderingen, ook vóór de aangegeven datum.

De vastgestelde maatregelen beantwoorden te allen tijde aan de wetenschappelijke criteria die door de Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud zijn overeengekomen en goedgekeurd. Ze worden op elk gebied (sociaal, arbeids-, horeca-, vrijetijds- en sportgebied, enz.) geschetst en toegepast volgens de vastgestelde indicatoren en waarschuwingsniveaus.

De alarmniveau’s worden dynamisch bepaald aan de hand van deze epidemiologische indicatoren.

Maatregelen opgeschort vanaf 26 maart tot 30 april 2022

De Canarische Eilanden schorten alle beperkingen op vanaf zaterdag 26 maart tot zaterdag 30 april 2022. De opschorting geldt voor alle eilanden.

Lees het volledige artikel met uitleg over de indicatoren en de beperkingen.

Nieuwe maatregelen vanaf 7 maart 2022

De nieuwe maatregelen zullen van kracht zijn vanaf maandag 7 maart 00u00 en tot zaterdag 30 april 24u00.

De overeenkomst heeft betrekking op de algemene capaciteit, zowel buiten als binnen, alsook op culturele en sportieve activiteiten, die in beide gevallen op alle eilanden op 100% is vastgesteld, zoals dat ook het geval is voor de alarmniveaus 1 (groen), 2 (oranje) en 3 (rood).

Lees hier verder over de versoepeling van beperkingen op de Canarische Eilanden…

Versoepeling maatregelen vanaf vrijdag 18 februari 2022

De regering van de Canarische Eilanden gaat verder met de versoepeling van de maatregelen die van kracht zijn om de covid pandemie in te dammen en heeft deze in twee groepen verdeeld: eerste groep is voor de eilanden die zich in de hoogste alarmniveau bevinden (Gran Canaria) en de andere groep voor de overige eilanden.

Op Gran Canaria zijn groepen tot 8 personen toegestaan, met uitzondering van samenwonenden en sluitingstijd is 3u00.

Voor de overige eilanden zijn groepen van 12 personen toegestaan, behalve voor samenwonenden, en de sluitingstijd is 4u00.

Lees alle maatregelen van de versoepeling hier.

Aangepaste maatregelen vanaf 11 februari 2022

Op Gran Canaria en Tenerife, die zich op alarmniveau 4 (donkerrood) bevinden, zullen de beperkingen gelden van alarmniveau 3 (rood); hetzelfde geldt voor de overige eilanden die zich op niveau 3 bevinden, waar maatregelen zullen gelden van alarmniveau 2 (oranje).

Deze maatregel is van toepassing vanaf vrijdag 11 februari 2022 om 00u00 tot en met donderdag 10 maart 2022 om 24u00, onverminderd de mogelijkheid van verlenging, afhankelijk van de epidemiologische situatie.

De eilanden die bij volgende herzieningen naar alarmniveau 2 (oranje) gaan, profiteren van de maatregelen van alarmniveau 1 (groen). Wanneer er eilanden op alarmniveau 1 zijn, zullen de maatregelen van dat niveau worden toegepast.

De versoepeling van de maatregelen tot een lager niveau gelden voor alle activiteiten en inrichtingen waarvoor pandemische beperkingen gelden.

Aanpassing sluitingstijden vanaf 4 februari 2022

 • alarmniveau 1: sluitingstijd was 03u00 en wordt 04u00.
 • alarmniveau 2: sluitingstijd was 02u00 en wordt 03u00.
 • alarmniveau 3: sluitingstijd was 01u00 en wordt 02u00.
 • alarmniveau 4: sluitingstijd blijft onveranderd, nl. 00u00.

Aanpassen sluitingsuren vanaf 23 december 2021

De Regeringsraad is 23 december overeengekomen het decreet dat de nachtopeningstijden van vrijetijds- en horecagelegenheden versoepelde, op te schorten, hetgeen betekent dat:

 • alarmniveau 1 (groen) moet sluiten om 03u00
 • alarmniveau 2 (oranje) moet sluiten om 02u00
 • alarmniveaus 3 (rood) moet sluiten om 01u00
 • alarmniveau 4 (donkerrood) moet sluiten om 01u00 00u00 (vanaf 8/1/22)

Nieuwe maatregelen vanaf 15 december 2021 om 00u00 t/m 10 januari 2022 om 24u00

1) De algemene openingstijden en capaciteit zijn dan ook als volgt:

 • Alarmniveau 1 (groen): sluitingstijd 04u00 03u00 en de buitencapaciteit is 100% en de binnencapaciteit op 75%.
 • Alarmiveau 2 (oranje): sluitingstijd 03u00 02u00 en de capaciteit van de zitplaatsen buiten is 75% en die van de zitplaatsen binnen op 50%.
 • Alarmniveau 3 (rood): sluitingstijd 02u00 01u00 en de capaciteit van de zitplaatsen buiten is 50% en die van de zitplaatsen binnen op 33%. In het geval van hotels zal de capaciteit buiten 75% en binnen 40% bedragen.

Tevens werd overeengekomen dat de voor elk niveau vastgestelde openingstijden en capaciteit kunnen worden verhoogd voor de etablissementen en activiteiten die gebruik maken van het covid-certificaat, dat vanaf 10 december 2021 van kracht wordt op de Canarische Eilanden. Op die manier zullen deze zaken gebruik kunnen maken van de maatregelen van het niveau onder dat van het huidige.

2) Openingstijden en capaciteit voor inrichtingen en activiteiten die gebruik maken van het covid-certificaat:

 • Alarmniveau 1 (groen): de openingsuren zijn onbeperkt, met een capaciteit van 100 procent zowel buiten als binnen.
 • Alarmniveau 2 (oranje): de openingstijden zijn vastgesteld tot 04u00, met een capaciteit van 100 procent buiten en 75 procent binnen.
 • Alarmniveau 3 (rood): openingstijden tot 03u00, met 75% capaciteit buiten en 50% capaciteit binnen.

Grootte van groepen?

Deze blijven ongewijzigd.

 • Alarmniveau 1 (groen): maximaal 12 personen, behalve samenwonenden.
 • Alarmniveau 2 (oranje): maximaal 8 personen, behalve voor samenwonenden
 • Alarmniveau 3 (rood): maximaal 6 personen, behalve samenwonende partners
 • Alarmniveau 4 (donkerrood): maximaal 6 personen, tenzij samenwonend met een partner

Evenals in het geval van de capaciteit en de dienstregeling zijn deze beperkingen, in het geval van het gebruik van het covid-certificaat, de maatregelen die gelden op het niveau dat onmiddellijk onder dat waarop het betrokken eiland is gelegen.

Uitzondering tijdens de feestdagen

Het aantal personen dat samen mag eten wordt verhoogd tot maximaal tien personen enkel tijdens de volgende vijf specifieke dagen: 24, 25 en 31 december 2021 en 1 en 6 januari 2022.

Wat met alarmniveau 4 (donkerrood)?

Betreft alarmfase 4, die niet door de Raad van Bestuur werd gewijzigd, gelden de volgende (onveranderde) regels:

 • sluitingstijd 1u00
 • maximaal toegestane capaciteit 33 procent buiten en 25 procent binnen

De inrichtingen die gebruik maken van het covid-certificaat:

 • sluitingstijd 2u00
 • maximaal toegestane capaciteit 50 procent buiten en 33 procent binnen

Deze wijziging is van toepassing vanaf 15 december 2021 om 00u00 tot en met 10 januari 2022 om 24u00, onverminderd de mogelijkheid van verlenging, afhankelijk van de epidemiologische situatie.

De Canarische Eilanden verhogen capaciteit buiten tot 100% en binnen tot 80%

De regeringsraad van de Canarische Eilanden heeft zijn besluit tot versoepeling van de beperkingen bekendgemaakt en zijn goedkeuring gegeven aan de uitbreiding van de capaciteit voor buitenactiviteiten tot 100% en voor binnenactiviteiten tot 80% voor alle eilanden, zowel van niveau 1 als van niveau 2.

Deze nieuwe regels die (verlengd) tot 15 december 2021 van kracht zullen blijven en kunnen worden verlengd volgens de ontwikkeling van de pandemie

Deze versoepeling is aan een reeks voorwaarden onderworpen.

 • voor activiteiten in openlucht zal de maximaal toegestane capaciteit 100% bedragen indien het publiek blijft zitten en geen voedsel consumeert
 • 90% indien het publiek blijft zitten en voedsel consumeert
 • blijft het publiek rechtstaan, dan bedraagt de maximumcapaciteit 90% en mag er geen eten of drinken worden genuttigd
 • voor binnenlocaties zal de maximumcapaciteit 80% bedragen en mag er geen eten of drinken worden genuttigd en moet het publiek blijven zitten.

Vanaf 10 mei 2021 is er geen avondklok meer in de Canarische eilanden.

Alarmniveau 1 – geen eilanden

Belangrijkste beperkingen alarmniveau 1:

 • Sociaal samenzijn maximum 12 personen.
 • Restaurants maximum 12 personen buiten en ook binnen.
 • Veiligheidsafstand van 2 meter tussen stoelen van aangrenzende tafels.
 • Gebruik ruimtes buiten en terrassen 100% en 75% binnen
 • Nachtleven en restaurants open tot 3u00 4u00
 • Buffet toegelaten binnen en buiten.
 • Sporten binnen en buiten max. 12 personen, monitor inbegrepen, indien de afstand van 2 meter niet kan worden gehandhaafd. Binnen maximum 75% capaciteit, buiten 100%.
 • Openbaar vervoer maximum 75% capaciteit: mondmasker verplicht, verboden te eten, te drinken of te roken. Niet roepen, zingen of praten met medereizigers of via mobiele telefoon. Vermijd reizen tijdens de spitsuren, behalve voor essentiële activiteiten.
 • Stranden 100% capaciteit.
 • Publieke en andere evenementen:
  • Buiten: maximum 75% capaciteit zittend en 50% capaciteit rechtstaand, beiden zonder te eten of te drinken.
  • Binnen: maximum 50% capaciteit zittend zonder te eten of te drinken. Rechtstaand verboden.

Detail uitleg Alarmniveau 1

Samenkomsten/Horeca

Samenkomsten zijn beperkt tot maximaal 12 personen, behalve in het geval van samenwonenden. Indien de groep zowel samenwonenden als niet-samenwonenden telt, zal deze niet groter zijn dan 12 personen.

Specifieke maatregelen voor hotel-, restaurant- en terrasactiviteiten, bars en cafetaria’s. Het aantal gasten per tafel is gereduceerd tot 12 personen en het sluitingsuur is 03u00 04u00. Op de terrassen of andere openluchtruimten van het etablissement, zijn activiteiten die geen interpersoonlijke veiligheidsafstand houden of geen gebruik maken van maskers, zoals dansen, karaoke, etc., verboden.

Nachtleven

Discotheken, cocktailbars en karaokebars mogen tot 3u00 ’s nachts open blijven.

De uitgaansgelegenheden, zoals discotheken, bars met en zonder live-optredens en karaokes, op de eilanden met alarmniveau 1 moeten zich houden aan de vastgestelde beperkingen inzake capaciteit en maximale bezetting en aan adequate ventilatie, zowel binnen als buiten, en bovendien een register bijhouden van de aanwezigen om de traceerbaarheid te garanderen bij een eventuele ontdekking van een positief persoon en dit voor een periode van 30 dagen.

Buiten 100% capaciteit toegestaan, binnen 75%.

De maximale bezetting per tafel bedraagt 12 personen buiten en binnen. De consumptie van voedsel en dranken vindt plaats aan tafel, met zittende klanten, veiligheidsafstand van 2 meter en correct gebruik van het masker, behalve op het moment van inname van voedsel of dranken.

Dansen is niet toegestaan, dus de dansvloer moet worden afgesloten of bezet met tafels zonder de toegestane capaciteit te overschrijden.

Ook in de binnenruimten zal gebruik worden gemaakt van geforceerde ventilatie, ten einde voldoende luchtverversing te verkrijgen.

Sportbeoefening

Voor collectieve activiteiten binnen in de sportfaciliteiten en -centra waar het niet mogelijk is om permanent een veiligheidsafstand van 2 meter aan te houden, is een maximum aantal van 12 personen per groep toegestaan, inclusief de monitor.

Daarnaast zijn teamsporten en die praktijken of oefeningen waarbij het behoud van deze afstand niet te allen tijde kan worden gegarandeerd, niet toegestaan. Voor groepsactiviteiten waarbij het niet mogelijk is om de veiligheidsafstand van 2 meter te allen tijde te handhaven, is een maximum aantal van 12 personen per groep, inclusief de monitor, toegestaan.

Openbaar vervoer

Maximum 75% capaciteit. Op alle eilanden zal het toezicht op het stedelijk vervoer tijdens de piekuren worden versterkt om congestie te voorkomen. Tijdens de spitsuren wordt het gebruik van het openbaar vervoer voor niet-essentiële of uit te stellen verplaatsingen vermeden. Aanbevolen wordt om de frequentie van het openbaar vervoer te verhogen, zodat er voldoende ventilatie is en de preventiemaatregelen worden nageleefd, waaronder het niet eten of drinken en het juiste gebruik van maskers.

Alarmniveau 2 – Lanzarote

Belangrijkste beperkingen alarmniveau 2:

 • Sociaal samenzijn maximum 8 personen.
 • Restaurants maximum 8 personen buiten en ook binnen.
 • Veiligheidsafstand van 2 meter tussen stoelen van aangrenzende tafels.
 • Sluitingsuur horeca 02u00 03u00.
 • Buffet enkel buiten toegelaten.
 • Gebruik ruimtes buiten en terrassen maximum 75% en 50% binnen.
 • Sporten binnen en buiten max. 8 personen, monitor inbegrepen, indien de afstand van 2 meter niet kan worden gehandhaafd.
 • Openbaar vervoer: mondmasker verplicht, verboden te eten, te drinken of te roken. Niet roepen, zingen of praten met medereizigers of via mobiele telefoon. Vermijd reizen tijdens de spitsuren, behalve voor essentiële activiteiten.
 • Stranden 75% capaciteit.
 • Publieke en andere evenementen:
  • Buiten: maximum 50% capaciteit zittend zonder te eten of te drinken en 33% capaciteit wanneer er wordt gegeten of gedronken.
  • Binnen: verboden
 • Ziekenhuizen en sociale centra: beperkt bezoek onder supervisie van het centrum.

Detail uitleg Alarmniveau 2

Samenkomsten/Horeca

Samenkomsten zijn beperkt tot maximaal 8 personen, behalve in het geval van samenwonenden. Indien de groep zowel samenwonenden als niet-samenwonenden telt, zal deze niet groter zijn dan 8 personen.

Specifieke maatregelen voor hotel-, restaurant- en terrasactiviteiten, bars en cafetaria’s. Het aantal gasten per tafel is gereduceerd tot 8 personen en het sluitingsuur is 02u00 03u00. Op de terrassen of andere openluchtruimtes van het etablissement, zijn activiteiten die geen interpersoonlijke veiligheidsafstand kennen of geen gebruik maken van maskers, zoals dansen, karaoke, etc., verboden.

Sportbeoefening

Voor collectieve activiteiten binnen in de sportfaciliteiten en -centra waar het niet mogelijk is om permanent een veiligheidsafstand van 2 meter aan te houden, is een maximum aantal van 8 personen per groep toegestaan, inclusief de monitor.

Daarnaast zijn teamsporten en die praktijken of oefeningen waarbij het behoud van deze afstand niet te allen tijde kan worden gegarandeerd, niet toegestaan. Voor groepsactiviteiten waarbij het niet mogelijk is om de veiligheidsafstand van 2 meter te allen tijde te handhaven, is een maximum aantal van 8 personen per groep, inclusief de monitor, toegestaan.

Ziekenhuizen en sociale-gezondheidszorgcentra

De bezoeken zullen beperkt zijn en moeten worden begeleid door personeel van de centra, en de vastgestelde preventiemaatregelen zullen extreem zijn. Daarnaast wordt het gebruik van maskers van het type FFP2 en gezichtsbeschermende schermen aanbevolen voor personeel dat direct contact heeft met patiënten in deze centra, evenals het extra ventileren van de lokalen.

Openbaar vervoer

De capaciteit van het reguliere stedelijk en grootstedelijk openbaar vervoer op eilanden met alarmniveau 2 en 3 wordt teruggebracht tot 50%. Op alle eilanden zal het toezicht op het stedelijk vervoer tijdens de piekuren worden versterkt om congestie te voorkomen. Tijdens de spitsuren wordt het gebruik van het openbaar vervoer voor niet-essentiële of uit te stellen verplaatsingen vermeden. Aanbevolen wordt om de frequentie van het openbaar vervoer te verhogen, zodat er voldoende ventilatie is en de preventiemaatregelen worden nageleefd, waaronder het niet eten of drinken en het juiste gebruik van maskers.

Alarmniveau 3 – Tenerife, Fuerteventura, La Gomera, La Palma en El Hierro

Belangrijkste beperkingen alarmniveau 3:

 • Sociaal samenzijn maximum 6 personen.
 • Restaurants maximum 6 personen buiten en ook binnen.
 • Veiligheidsafstand van 2 meter tussen stoelen van aangrenzende tafels.
 • Sluitingsuur horeca 01u00 02u00.
 • Gebruik ruimtes buiten en terrassen maximum 50% en 33% binnen
 • Buffet enkel buiten toegelaten.
 • Sportactiviteiten zijn binnen toegestaan, met een maximum van 33% van de capaciteit.
 • Sporten buiten is toegestaan met 50% van de capaciteit in elke ruimte.
 • Sporten met maximum 4 personen, monitor inbegrepen, indien de afstand van 2 meter niet kan worden gehandhaafd.
 • Openbaar vervoer: mondmasker verplicht, verboden te eten, te drinken of te roken. Niet roepen, zingen of praten met medereizigers of via mobiele telefoon. Vermijd reizen tijdens de spitsuren, behalve voor essentiële activiteiten.
 • Stranden 50% capaciteit.
 • Ziekenhuizen en sociale centra: bezoek en buitengaan opgeschort, behalve indien nodig volgens het centrum.
 • De beperking van de in- en uitreis van personen.

Detail uitleg Alarmniveau 3

Samenkomsten/Horeca

Samenkomsten zijn beperkt tot maximaal 6 personen, behalve in het geval van samenwonenden. Indien de groep zowel samenwonenden als niet-samenwonenden telt, zal deze niet groter zijn dan 6 personen.

Specifieke maatregelen voor hotel-, restaurant- en terrasactiviteiten, bars en cafetaria’s. Het aantal gasten per tafel is gereduceerd tot 6 personen en het sluitingsuur is 01u00 02u00. Op de terrassen of andere openluchtruimtes van het etablissement, zijn activiteiten die geen interpersoonlijke veiligheidsafstand kennen of geen gebruik maken van maskers, zoals dansen, karaoke, etc., verboden.

Gok- en weddenschapsinrichtingen

Gok- en weddenschapsinrichtingen en -terreinen. Op waarschuwingsniveau 3 blijven de lokalen voor kansspelen en weddenschappen gesloten.

Sportbeoefening

Het beoefenen van lichaamsbeweging en sport is binnen verboden. Lichaamsbeweging in de buitenlucht mag individueel worden uitgevoerd op voorwaarde dat de interpersoonlijke veiligheidsafstand van 2 meter te allen tijde kan worden aangehouden.

Ziekenhuizen en sociale-gezondheidszorgcentra

In de ziekenhuiscentra worden de ambulante bezoeken geschorst, behalve in het geval van minderjarigen, zwangere vrouwen, begeleidende terminale patiënten en de andere klinische situaties die de arts noodzakelijk acht. In de seniorenwoningen wordt het buitengaan van bewoners en ook de externe bezoeken opgeschort, behalve in het geval van begeleidende terminale patiënten en in die situaties die de directie van het centrum noodzakelijk acht. Patiënten met een bevestigde infectie en die genezen zijn worden vrijgesteld van deze beperking. Daarnaast wordt het gebruik van maskers van het type FFP2 en gezichtsbeschermende schermen aanbevolen voor personeel dat direct contact heeft met patiënten in deze centra, evenals het extra ventileren van de lokalen.

Openbaar vervoer

De capaciteit van het reguliere stedelijk en grootstedelijk openbaar vervoer op eilanden met alarmniveau 2 en 3 wordt teruggebracht tot 50%. Op alle eilanden zal het toezicht op het stedelijk vervoer tijdens de piekuren worden versterkt om congestie te voorkomen. Tijdens de spitsuren wordt het gebruik van het openbaar vervoer voor niet-essentiële of uit te stellen verplaatsingen vermeden. Aanbevolen wordt om de frequentie van het openbaar vervoer te verhogen, zodat er voldoende ventilatie is en de preventiemaatregelen worden nageleefd, waaronder het niet eten of drinken en het juiste gebruik van maskers.

Wat met alarmniveau 4 – Gran Canaria

EXTRA MAATREGELEN VANAF 10 juli 24u00

 • De verkoop van alcohol in de detailhandel zal vanaf 22u00 verboden zijn.
 • Er komt een nachtelijke sluiting (van 20u00 tot 06u00) van stranden, parken, pleinen en andere ruimten waar men veel drukte of botellones kan verwachten.
 • De capaciteit van het openbaar vervoer wordt beperkt tot 33% en de drukste lijnen zullen worden uitgebreid.
 • Voorstellingen in gesloten ruimten zijn verboden indien men de afstanden niet kan respecteren of het gebruik van mondmaskers niet kan controleren en evenementen met meer dan 700 personen zijn verboden.

Belangrijkste beperkingen alarmniveau 4:

 • Sociaal samenzijn maximum 6 personen, behalve samenwonenden.
 • Restaurants maximum 6 personen buiten en ook binnen.
 • Veiligheidsafstand van 2 meter tussen stoelen van aangrenzende tafels.
 • Sluitingsuur wordt 01u00 00u00.
 • Gebruik ruimtes buiten en terrassen maximum 33% 75% en 25% 33% binnen
 • Buffet enkel buiten toegelaten.
 • Sporten binnen capaciteit 33%, doch enkel met Covid certificaat (vanaf 18 jaar)!
 • Sporten buiten is toegestaan met 50% van de capaciteit in elke ruimte.
 • Sporten met maximum 4 personen, monitor inbegrepen, indien de afstand van 2 meter niet kan worden gehandhaafd.
 • Openbaar vervoer: mondmasker verplicht, verboden te eten, te drinken of te roken. Niet roepen, zingen of praten met medereizigers of via mobiele telefoon. Vermijd reizen tijdens de spitsuren, behalve voor essentiële activiteiten.
 • Stranden 50% capaciteit, en sporten enkel individueel met afstand van 2 meter.
 • Ziekenhuizen en sociale centra: bezoek en buitengaan opgeschort, behalve indien nodig volgens het centrum.
 • De beperking van de in- en uitreis van personen.

Alarmniveau 4 omvat, naast de beperkingen van niveau 3, uitzonderlijke maatregelen
die bijkomende beperkingen kunnen inhouden. Hierbij kunnen we denken aan de staat van alarm, noodtoestand en beleg.
De inrichtingen en diensten die door de gezondheidsautoriteiten als essentieel worden beschouwd, blijven open of operationeel op alle alarmniveaus.

Maatregelen 31 december 2021 (gobierno)

Infogram van de maatregelen per alarmniveau

Klik op een afbeelding om een grotere versie te zien.
Lees verder onder de afbeeldingen.

Regels voor de 4 alarmniveau’s Canarische eilanden

Veiligheidsafstand bewaren

 • De interpersoonlijke veiligheidsafstand van 1,5 meter wordt gehandhaafd op de openbare weg en in alle openbare ruimten.
 • Indien het niet mogelijk is om de afstand te bewaren in gebouwen of inrichtingen, wordt het verblijf beperkt tot één persoon.
 • Het wordt aanbevolen drukbevolkte ruimtes te mijden.

Mondmasker

Vanaf zaterdag 26 juni 2021 buiten niet meer verplicht

In het algemeen zal het dragen van een mondmasker in openlucht niet langer verplicht zijn, zolang een veiligheidsafstand van ten minste 1,50 meter in acht wordt genomen tussen niet-samenwonende personen. In alle andere gevallen blijft het mondmasker verplicht. Lees hier meer…

Regels voor kleine ruimtes (WC, pashokje, vestiaire…)

 • In ruimtes tot 4 m2 is de maximale bezetting 1 persoon, tenzij deze de hulp van een begeleider nodig heeft.
 • In ruimtes van meer dan 4 m2 is de maximale bezetting 50% rekening houdend met een veiligheidsafstand van 1,5 meter.

Vervoer in auto’s, taxi etc…

 • In personenauto’s met maximaal 9 zitplaatsen, inclusief de bestuurder, mogen maximaal 2 personen per rij zitten, tenzij het samenwonenden zijn.
 • Alle inzittenden moeten een masker dragen (tenzij samenwonenden) en de luchtverversing moet gegarandeerd zijn: open ramen of lucht-inlaatsysteem buiten. De (binnen)luchtcirculatie functie van het voertuig mag niet worden gebruikt.

Openbaar vervoer

De uitbater voert een risicobeoordeling uit van de dienst die hij/zij verleent om de nodige corrigerende maatregelen te kunnen nemen:

 • Versterking van de diensten in tijdslots en lijnen met een grotere agglomeratie van mensen.
 • Informatie aan het publiek over de maximale capaciteit van de in gebruik zijnde eenheden.
 • Luchtverversing door het openen van ramen. Verhoog de ventilatiesnelheid van de buitenlucht. Bij haltes, open alle deuren van het voertuig zo lang mogelijk.

De gebruikers moeten gedurende de gehele reis preventieve en gezondheidsbeschermende maatregelen nemen:

 • Verplicht gebruik van het masker.
 • Verbod te eten, te drinken of te roken.
 • Roep niet, zing niet en ga niet in gesprek met andere passagiers of via de mobiele telefoon.
 • Vermijd reizen op piekmomenten, behalve voor essentiële activiteiten.

Winkels en lokalen (binnen)

 • De verantwoordelijke moet de maatregelen voor de controle van de toegestane capaciteit, de handhaving van de veiligheidsafstand en het gebruik van het mondmasker nauwgezet in acht nemen. Vermijd drukte binnen en bij de in- en uitgang.
 • Het beveiligingspersoneel ziet toe op de naleving van deze maatregelen.

Consumptie van tabak en andere inhalatietoestellen

 • Verboden in alle gebouwen en instellingen die voor het publiek toegankelijk zijn, inclusief openluchtterrassen.
 • Toegelaten op de openbare weg met een permanente veiligheidsafstand van 2 meter van anderen en enkel stilstaand.
 • Verboden in een omtrek van ten minste 5 meter van de ingang tot niet-universitaire onderwijsinstellingen, gezondheids- en sociale lokalen.
 • Verboden in een omtrek van ten minste 2 meter van kinderspeeltuinen.
 • Roken is niet toegestaan tijdens het lopen op de openbare weg.

Eten en drinken op de openbare weg

 • Eten en drinken op de openbare weg en in open ruimtes is verboden wanneer het niet mogelijk is om de veiligheidsafstand van 2 meter te handhaven, behalve bij samenwonenden, en op plaatsen waar het is toegestaan.

Horeca

 • Afstand van minstens 2 meter tussen aangrenzende tafelstoelen, tussen groepen tafels en tussen groepen klanten aan de bar.
 • De stoelen worden in een zigzagpatroon opgesteld om te voorkomen dat de gasten oog in oog komen te staan.
 • De ruimte die aan de bar aan elke klant of meerdere klanten wordt toegewezen, moet fysiek op een zichtbare manier worden gemarkeerd.

Gemeenschappelijke gebieden in winkelcentra en parken

 • De capaciteit van de gemeenschappelijke ruimten is beperkt tot 33% van de toegestane capaciteit op elke verdieping.
 • Het gebruik van recreatiegebieden zoals kinderterreinen, speelplaatsen of rustplaatsen is niet toegestaan en deze blijven gesloten.
 • Er zal voorrang worden gegeven aan mensen ouder dan 75 jaar, met prioritaire toegang tot betalingsbalies, zitplaatsen en parkings.
 • Klanten mogen niet in de gemeenschappelijke ruimten verblijven, behalve bij verplaatsing of wachten om het lokaal te kunnen betreden.
 • De uitbater neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de interpersoonlijke veiligheidsafstand en de controle gehandhaafd blijven. Ook de capaciteit in de gemeenschappelijke ruimten van de winkelcentra wordt opgevolgd.

Partijen, festivals en populaire evenementen

 • Opgeschort totdat de evolutie van de epidemiologische situatie en de gezondheidsadministratie het toelaat.

Discotheken en het nachtleven?

 • Disco’s, danszalen en cocktailbars zijn gesloten, met of zonder live muziekoptredens.

Verbruik van alcoholische dranken op de openbare weg, in parken of op recreatieterreinen.

 • De verkoop en consumptie van alcoholische dranken is niet toegestaan op de openbare weg, parken of openluchtrecreatiegebieden.
 • De controles worden verscherpt om het gebruik van alcohol en andere ontoelaatbare activiteiten op de openbare weg, in parken en op pleinen te voorkomen.
 • De nachtelijke sluiting van ruimtes waar om deze reden drukte heerst, kan worden opgelegd.

Herinnering van fundamentele preventieve maatregelen

 • Ventilatie: evenementen, samenkomsten en vergaderingen worden bij voorkeur in de open lucht gehouden.
 • Binnenruimten: zorg voor ventilatie en luchtverversing door de ramen zoveel mogelijk open te houden. In het geval van mechanische ventilatie, de ventilatiesnelheid van de buitenlucht verhogen.
 • Verplicht gebruik van het masker in alle ruimtes, behalve in de horeca, op het moment dat er gegeten of gedronken wordt. Het is essentieel om het masker te gebruiken aan tafel wanneer er niet wordt gegeten of gedronken.
 • Interpersoonlijke veiligheidsafstand van ten minste 1,5 meter, met uitzondering van de activiteiten waarbij het noodzakelijk is een afstand te bewaren.
 • Handhygiëne, door wassen met water en zeep, en het gebruik van hydroalcoholische gel of handdesinfectiemiddel met virusdodende werking, die op de lijst van het Ministerie van Volksgezondheid van “in Spanje toegestane virusdodende producten” staan.

Oudere maatregelen

Extra maatregelen gedurende de Paasdagen, vanaf 26 maart

Deze extra maatregelen gelden voor alle Canarische eilanden voor de periode vanaf 00u00 maandag 26 maart tot 24u00 vrijdag 9 april.

 • Het reizen tussen de eilanden wordt beperkt tijdens de Paasweek, tenzij er een goede reden of een negatieve PCR-test wordt voorgelegd.
 • Avondklok: eilanden met alarmniveau 1 tussen 23u00 en 6u00 en eilanden met alarmniveau 2 en 3 tussen 22u00 en 6u00.
 • Horeca: alarmniveau 1 mag maximum 75% binnen en maximum 4 personen per tafel, zowel op het terras, binnen of aan de bar en sluiten om 23u00. Alarmniveau 2 maximum 75% buiten en 50% binnen, en maximum 4 personen per tafel, zowel buiten als binnen, 2 personen aan de bar en sluiten om 22u00. Alarmniveau 3 maximum 50% buiten en 4 klanten per tafel, met een verbod om binnen en aan de bar te serveren en sluiten om 22u00.
 • Activiteiten die drukte veroorzaken zijn verboden (feesten, karaokes, dansen of muziek die uitnodigt tot dansen en zingen).
 • Feesten, verbena’s en andere volksevenementen zijn verboden (events, optochten, ongecontroleerde samenscholingen…).

Tenerife, Gran Canaria en Fuerteventura rood vanaf 22 maart 2021

De regering van de Canarische Eilanden heeft besloten dat de eilanden Gran Canaria, Tenerife en Fuerteventura te wijzigen naar alarmniveau 3 (rood).

Welke maatregelen gelden tijdens alarmniveau 3 voor bovenstaande eilanden?

 • Avondklok van 22u00 tot 06u00
 • Sociaal samenzijn maximum 4 personen
 • Restaurants maximum 4 personen en enkel op het terras
 • Sluitingsuur horeca 22u00
 • Gebruik ruimtes maximum 50% en enkel buiten (binnen maximum 33% en enkel voor hotelgasten)
 • Sporten binnen met maximum 33% capaciteit en buiten enkel individueel, indien de afstand van 2 meter kan worden gehandhaafd.
 • Openbaar vervoer max. 50%
 • Ziekenhuizen en sociale centra: bezoek en buitengaan opgeschort, behalve indien nodig volgens het centrum.
 • De beperking van de in- en uitreis van personen.

Extra maatregelen Tenerife, Gran Canaria en Fuerteventura vanaf 15 maart 2021

De regering van de Canarische Eilanden heeft besloten dat de eilanden Gran Canaria, Tenerife en Fuerteventura (die momenteel alarmniveau 2 hebben) vanaf maandag 15 maart 2021 om 00u00 de volgende extra maatregelen krijgen:

 • vervroegde avondklok vanaf 22u00 tot 06u00 (ipv 23u00 tot 06u00).
 • bijeenkomsten van niet-samenwonenden, binnen of buiten, met maximum vier personen (ipv zes), behalve in het geval van samenwonenden.
 • bij de horeca zal zowel binnen als buiten de capaciteit maximum 50% zijn. Het aantal gasten per tafel mag niet meer dan 4 bedragen, de consumptie aan de bar met maximaal 2 personen en het etablissement, met inbegrip van de ophaaldienst/thuisbezorging, moet vóór 22u00 sluiten.

Deze maatregelen (semáforo naranja con restricciones reforzadas) gelden in principe voor twee weken en dat er bij dit versterkte alarmniveau 2, in tegenstelling tot alarmniveau 3, geen sprake zal zijn van een sluiting van de perimeter. Bron

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

6 reacties

 1. Dag Claudia,
  Daarnet werd beslist dat de alarmniveau’s onveranderd blijven tot 26/8.
  Goeie vakantie,
  Guy H.

 2. Claudia schreef:

  Beste allemaal

  Er staat dat tenerife en gran canaria op bruin niveau 4 staan tot 19 augustus.
  Dat is vandaag.
  Wat gaat er nu gebeuren want wij komen maandag aan

  Groetjes Claudia

 3. Dag Kevin,
  Vanaf maandag gaan de nieuwe voorwaarden in voor Tenerife met alarmniveau 4.
  Hetgeen we nu al zeker weten, lees je op deze pagina (update 22 juli), o.a. horeca mag open tot 24u00.
  En binnen capaciteit 50%, doch allen met corona certificaat.
  Meer details volgen maandag, na publicatie van het BOC.
  Groeten,
  Guy H.

 4. Hallo wij vertrekken op 26 juli naar Tenerife
  Is het zo dat de horeca sluit om 24u of om 18.00 en het aantal personen aan een tafel is 6 mits vaccin?

 5. Beste

  Tenerife is nu een rode zone maar dit wordt herbekeken op 8 juli ? Denk je dat dit verder zal
  Evolueren naar een alarmniveau 4 ? Of eerder stabiel blijft ?

  Alvast bedankt

Ook interessant om weten…